Hitler zabezpieczał sobie tyły

Ogranicy mówiła tajna część traktatu: po zniszczeniu Polski Europa miała zostać podzielona na dwie strefy wpływów: zachodnią-pozostającą pod hegemonią Rzeszy i wschodnią – zdominowaną przez Związek Sowiecki. Granica miała przebiegać przez środek Rzeczypospolitej: wschodnia część państwa polskiego, na wschód od Sanu i środkowego Bugu miały przypaść Rosji, reszta Polski – Niemcom.

Obie strony uważały, że robią doskonały interes. Hitler zabezpieczał sobie tyły w razie wojny z Anglią i Francją, Stalin zaś mógł zająć kraje bałtyckie, wschodnią połowę państwa polskiego i jeszcze część Rumunii (Besarabię). Dobre samopoczucie Stalina opierało się na przekonaniu, że Hitler po zwycięskiej wojnie na Zachodzie nie zaatakuje Rosji. Być może sowiecki dyktator liczył na długą i wyczerpującą wojnę na Zachodzie, która wyda obie zwaśnione strony na łup komunizmu?

Układ ten oznaczał kolejny rozbiór Polski, rozbiór o wiele gorszy od tego z końca XVIII w. Wtedy zaborcy zamierzali zniszczyć tylko polskie państwo, nie zamierzali eksterminować polskiej ludności. Pod tamtymi zaborami naród polski przeżył ponad sto lat i nawet awansował demograficznie, gospodarczo i kul-turalnie. Rozbiór szykowany przez Hitlera i Stalina oznaczał zagładę dla całego narodu.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]