Gwardia Ludowa

Musiało dojść do sporów między otrzymującą dyspozycje z Moskwy Gwardią Ludową a nieufną wobec sowieckiej Rosji Armią Krajową. Wprawdzie obie organizacje walczyły z Niemcami, ale jednak inaczej widziały cele tej walki. AK pragnęła przygotować jak największe siły polskie na końcowy okres wojny, gdy będzie się rozstrzygał los Polski. Zdaniem dowództwa AK nie należało Niemców przedwcześnie prowokować (akcje partyzanckie i sabotażowe miały być starannie przemyślane z punktu widzenia ich celowości). Gwardziści zaś oskarżali AK

o„stanie z bronią u nogi” i namawiali do aktywnej walki z Niemcami. GL była organizacją nieliczną i słabo wyposażoną, uważaną przy tym przez większość społeczeństwa za agenturę sowiecką. W czasie wojny mało kto słyszał

GL i dopiero po 1945 r. zafałszowano proporcje między organizacjami polskiego podziemia, gdzie naprawdę dominowała Armia Krajowa.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]