Gospodarka

-3.Gospodarka. Polska w 1939 r. była krajem ekonomicznie zacofanym. Zacofanie to zostało pogłąbione przez rabunkową gospodarkę prowadzoną przez hitlerowskich okupantów i sowieckich wyzwolicieli. Wprowadzanie komunistycznego modelu gospodarczego nie zapowiadało szybkiego odrobienia strat.

-4.Kultura. Polska poniosła ogromne straty w dziedzinie kultury, zarówno rzeczowe w postaci zniszczonych zabytków, spalonych bibliotek i zrabowanych dzieł sztuki, jak i osobowe w wyniku przedwczesnej śmierci licznych przedstawicieli inteligencji, wśród nich zaś artystów i uczonych (niewymierne są straty wynikłe z przerwania normalnych zajęć i biegu karier akademickich i artystycznych). Rządy komunistyczne zapowiadały powszechną oświatę i dostępność edukacji wyższej dla młodzieży spoza grona dawnych elit społecznych, ale nadal wyniszczały przedwojenną inteligencję i powodowały ograniczenie swobody badań naukowych i twórczości artystycznej (obowiązkowa zgodność wszelkich dzieł z ideologią wyrosłą z idei Karola Marksa, Fryderyka Engelsa, Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina).

-5.Bezpieczeństwo. Polska dostała się pod protektorat rosyjski. W sensie geo-politycznym wróciła do czasów saskich i stanisławowskich z XVIII w. (zależność od Piotra I i Katarzyny II). Zwierzchnictwo Stalina oznaczało narzucenie porządków komunistycznych, utrudniających gospodarczy i kulturalny postęp. Pozytywnym aspektem nowej sytuacji było wyeliminowanie zagrożenia ze strony Niemiec.

Leave a Reply