Gospodarka Polski

Gospodarka Polski była w stanie rozkładu. Rosły zagraniczne długi państwa. Czterdzieści lat po wojnie wiele towarów codziennego użytku (cukier, mięso) ku-powało się na kartki, po kawę i po proszek do prania ustawiały się kolejki, a papier toaletowy uchodził za przejaw luksusu. Polska waluta traciła na wartości z dnia na dzień (gwałtowna inflacja), zaś ceny walut zachodnich na czarnym rynku dziesięć razy przekraczały ich realną wartość.

W tej sytuacji skuteczne ożywienie gospodarki było zadaniem najważniejszym. Mimo to wszelkie działania w tym kierunku kończyły się fiaskiem. Warunkiem wstępnym gospodarczego odrodzenia było pełne dopuszczenie do działania prywatnej przedsiębiorczości i rozluźnienie zależności od Związku Sowieckiego przy równoczesnym nawiązaniu ścisłej współpracy z Zachodem. Komuniści nie chcieli popełnić politycznego samobójstwa, więc kierownictwo PZPR ogłaszało wciąż nowe „etapy refonny gospodarczej”, z której nic nie wynikało. PRL dojrzewała do upadku.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]