Gospodarka Polski

Gospodarka Polski była w stanie rozkładu. Rosły zagraniczne długi państwa. Czterdzieści lat po wojnie wiele towarów codziennego użytku (cukier, mięso) ku-powało się na kartki, po kawę i po proszek do prania ustawiały się kolejki, a papier toaletowy uchodził za przejaw luksusu. Polska waluta traciła na wartości z dnia na dzień (gwałtowna inflacja), zaś ceny walut zachodnich na czarnym rynku dziesięć razy przekraczały ich realną wartość.

W tej sytuacji skuteczne ożywienie gospodarki było zadaniem najważniejszym. Mimo to wszelkie działania w tym kierunku kończyły się fiaskiem. Warunkiem wstępnym gospodarczego odrodzenia było pełne dopuszczenie do działania prywatnej przedsiębiorczości i rozluźnienie zależności od Związku Sowieckiego przy równoczesnym nawiązaniu ścisłej współpracy z Zachodem. Komuniści nie chcieli popełnić politycznego samobójstwa, więc kierownictwo PZPR ogłaszało wciąż nowe „etapy refonny gospodarczej”, z której nic nie wynikało. PRL dojrzewała do upadku.

Leave a Reply