Francja

Francji i Irlandii, obrońcy wiary itd., podjąwszy dla chwały bożej, dla rozpowszechnienia wiary chrześcijańskiej i dla sławy naszego króla i ojczyzny tą podróż, aby założyć pierwszą kolonię w północnej części Wirginii, niniejszym wobec Boga i wszystkich obecnych zawieramy wspólnie i uroczyście wzajemny układ (covenant) i wiążemy się w obywatelskie ciało polityczne (into a civil body politic), aby lepiej urządzić się, zabezpieczyć i dopiąć wyżej wspomnianych celów i aby na mocy tego obmyślać, układać i stanowić takie sprawiedliwe i równe prawa, rozporządzenia, zarządzenia, konstytucje i urzędy, jakie będą najbardziej użyteczne i stosowne dla ogólnego dobra kolonii, której obiecujemy całe należne oddanie i posłuszeństwo. Na świadectwo tego podpisujemy tu, u przylądka Cod, nasze nazwiska. 11 listopada, osiemnastego roku panowania naszego monarchy, króla Jakuba, w Anglii, Francji i Irlandii, a pięćdziesiątego czwartego w Szkocji. Roku Pańskiego 1620.“

Wylądowawszy (22 grudnia 1620 r.) koło przylądka Cod, założyli przybysze osadę, którą na pamiątkę angielskiego portu Plymouth, skąd wypłynęli do Ameryki, nazwali New Plymouth.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]