Ewakuacja armii Andersa

Armię formowano od jesieni 1941 r. na obszarze przynależnego do Związku Sowieckiego Powołża i Kazachstanu. Żołnierze mieszkali w namiotach pomimo ciężkich mrozów. Brakowało umundurowania, żywności, broni. Sytuacja była tym bardziej dramatyczna, że obóz wojskowy zmienił się w obóz uchodźców. Pod opiekuńcze skrzydła polskiego wojska ściągali cywile: kobiety i dzieci, ludzie chorzy i wyczerpani, dla których brakowało dostatecznej pomocy. Dowódca polskiej armii, gen. Władysław Anders (od jego nazwiska armia zyskała swą potoczną nazwę) starał się zdobyć więcej zaopatrzenia, ale bez większych rezultatów.

Ewakuacja armii Andersa. Wiosną i latem 1942 r. armia polska opuściła teryto-rium Związku Sowieckiego i przez Iran, Irak i Syrię przeszła do Palestyny.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]