Ewakuacja armii Andersa

Armię formowano od jesieni 1941 r. na obszarze przynależnego do Związku Sowieckiego Powołża i Kazachstanu. Żołnierze mieszkali w namiotach pomimo ciężkich mrozów. Brakowało umundurowania, żywności, broni. Sytuacja była tym bardziej dramatyczna, że obóz wojskowy zmienił się w obóz uchodźców. Pod opiekuńcze skrzydła polskiego wojska ściągali cywile: kobiety i dzieci, ludzie chorzy i wyczerpani, dla których brakowało dostatecznej pomocy. Dowódca polskiej armii, gen. Władysław Anders (od jego nazwiska armia zyskała swą potoczną nazwę) starał się zdobyć więcej zaopatrzenia, ale bez większych rezultatów.

Ewakuacja armii Andersa. Wiosną i latem 1942 r. armia polska opuściła teryto-rium Związku Sowieckiego i przez Iran, Irak i Syrię przeszła do Palestyny.

Leave a Reply