Ekspansja holenderska

Ekspansja holenderska w kierunku południowo-zachodnim doprowadziła do zajęcia w 1655 r. założonej przez Szwedów (w 1638 r.) kolonii Delaware.

Anglia nie uznawała nigdy praw Holandii do terytoriów nadanych Kompanii Zachodnio-Indyjskiej. Już w okresie Protektoratu w Anglii istniały plany zajęcia tych obszarów. Ponieważ po wydaniu aktów nawigacyjnych (1660, 1663) ograniczających swobodny handel kolonii angielskich z krajami zamorskimi szedł przez kolonię holenderską przemyt do kolonii i z kolonii angielskich, powzięto w Anglii decyzję zajęcia kolonii niderlandzkiej, by w ten sposób położyć kres przemytowi.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]