Ekspansja holenderska

Ekspansja holenderska w kierunku południowo-zachodnim doprowadziła do zajęcia w 1655 r. założonej przez Szwedów (w 1638 r.) kolonii Delaware.

Anglia nie uznawała nigdy praw Holandii do terytoriów nadanych Kompanii Zachodnio-Indyjskiej. Już w okresie Protektoratu w Anglii istniały plany zajęcia tych obszarów. Ponieważ po wydaniu aktów nawigacyjnych (1660, 1663) ograniczających swobodny handel kolonii angielskich z krajami zamorskimi szedł przez kolonię holenderską przemyt do kolonii i z kolonii angielskich, powzięto w Anglii decyzję zajęcia kolonii niderlandzkiej, by w ten sposób położyć kres przemytowi.

Leave a Reply