Doktryna Trumana

odemokrację i suwerenność. Program ten został sformułowany we właściwym czasie, gdyż Stalin korzystał z pozytywnego nastawienia do sowieckiej Rosji (jako głównego pogromcy hitleryzmu), popierał komunistyczne ugrupowania w całej Europie, umacniał lewicowe nastroje wśród inteligencji (szczególnie we Włoszech i we Francji) i agenturalne wpływy w elitach rządzących we wszystkich państwach Zachodu (ze Stanami Zjednoczonymi włącznie). Pokonanie Trzeciej Rzeszy było dla „przywódcy światowego proletariatu” tylko etapem do przygotowania światowej rewolucji komunistycznej.

Doktryna Trumana. W pierwszych miesiącach urzędowania na stanowisku pre-zydenta Stanów Zjednoczonych Harry Truman kontynuował spolegliwą wobec Związku Sowieckiego politykę Franklina Delano Roosevelta i w Poczdamie po-twierdził jałtańskie układy ze Stalinem. Jednak w ciągu roku od zakończenia wojny zaniechał praktyki ustępstw wobec Moskwy. W marcu 1947 r. zainaugurował politykę powstrzymywania komunizmu (tzw. doktryna Trumana). Prasa w krajach zachodnich przestała wychwalać Armię Czerwoną i „wujka Joe” (jak zwano Józefa Stalina). Służby specjalne Stanów Zjednoczonych (FBI, CIA) zajęły się tropieniem sowieckich szpiegów, bardzo licznych w instytucjach rządowych w Waszyngtonie. Ta zmiana postawy spowodowała szybki wzrost napięcia między Zachodem a sowiecką Rosją.

Kryzys berliński. Niemcy zostały podzielone na cztery strefy okupacyjne. Analo-gicznie został podzielony Berlin. Z czasem sowiecka część miasta, czyli Berlin Wschodni, awansowała do roli stolicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Trzy strefy zachodnie utworzyły Berlin Zachodni, pozostający formalnie pod zarządem okupacyjnym do 1990 r. (choć w praktyce zachodnia część Berlina była związana z Republiką Federalną Niemiec). Taki status Berlina ostatecznie ukształtował się dopiero w 1949 r. po gwałtownym sporze o miasto, znanym jako tzw. kryzys berliński.

Leave a Reply