Do wyłącznej kompetencji Kongresu

Do wyłącznej kompetencji Kongresu należało rozstrzyganie o pokoju i wojnie, utrzymywanie stosunków dyplomatycznych z innymi państwami, zawieranie przymierzy i traktatów międzynarodowych z tym zastrzeżeniem, że żaden traktat handlowy nie może ograniczać uprawnień celnych i zakazów wywozowych lub wwozowych poszczególnych stanów.

Do Kongresu należały ponadto: kontrola nad liczebnością wojsk poszczególnych stanów, określanie kontyngentów ich sił lądowych, nominacja oficerów powyżej pułkownika, nominacja oficerów floty i urzędników w służbie Stanów Zjednoczonych. Dalej należały do jego kompetencji sprawy monetarne, ustalanie jednostek miar i wag, zaciąganie pożyczek i wypuszczanie bonów kredytowych, organizacja poczty, ustalanie sum potrzebnych na cele Konfederacji. Jednakże nakładanie i ściąganie podatków należało do poszczególnych stanów.

Leave a Reply