Do wyłącznej kompetencji Kongresu

Do wyłącznej kompetencji Kongresu należało rozstrzyganie o pokoju i wojnie, utrzymywanie stosunków dyplomatycznych z innymi państwami, zawieranie przymierzy i traktatów międzynarodowych z tym zastrzeżeniem, że żaden traktat handlowy nie może ograniczać uprawnień celnych i zakazów wywozowych lub wwozowych poszczególnych stanów.

Do Kongresu należały ponadto: kontrola nad liczebnością wojsk poszczególnych stanów, określanie kontyngentów ich sił lądowych, nominacja oficerów powyżej pułkownika, nominacja oficerów floty i urzędników w służbie Stanów Zjednoczonych. Dalej należały do jego kompetencji sprawy monetarne, ustalanie jednostek miar i wag, zaciąganie pożyczek i wypuszczanie bonów kredytowych, organizacja poczty, ustalanie sum potrzebnych na cele Konfederacji. Jednakże nakładanie i ściąganie podatków należało do poszczególnych stanów.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]