Delegatura

Delegatura. Ogromna większość Polaków pozostała w okupowanym kraju i nie mogła organizować się oraz walczyć z wrogiem w sposób jawny. Polacy stworzyli więc tajne państwo z konspiracyjną strukturą administracyjną i podziemną siłą zbrojną.

W Warszawie rząd reprezentowany był przez delegata w randze ministra (od kwietnia 1944 r. wicepremiera). Od 1943 r. do końca wojny funkcję tę sprawował Jan Stanisław Jankowski. Delegatowi w pełnieniu obowiązków pomagała zakon-

spirowana instytucja zwana Delegaturą Rządu na Kraj. Delegatura miała swych reprezentantów w każdym województwie i powiecie. Nabrała symbolicznego znaczenia. Kto nie popierał planów urządzenia nowej, prosowieckiej Polski, ten dochowywał wierności „Londynowi” lub Delegaturze. Pojęcia te były prawie tożsame: oznaczały opowiedzenie się za niepodległą Rzecząpospolitą.

Leave a Reply