Delegatura

Delegatura. Ogromna większość Polaków pozostała w okupowanym kraju i nie mogła organizować się oraz walczyć z wrogiem w sposób jawny. Polacy stworzyli więc tajne państwo z konspiracyjną strukturą administracyjną i podziemną siłą zbrojną.

W Warszawie rząd reprezentowany był przez delegata w randze ministra (od kwietnia 1944 r. wicepremiera). Od 1943 r. do końca wojny funkcję tę sprawował Jan Stanisław Jankowski. Delegatowi w pełnieniu obowiązków pomagała zakon-

spirowana instytucja zwana Delegaturą Rządu na Kraj. Delegatura miała swych reprezentantów w każdym województwie i powiecie. Nabrała symbolicznego znaczenia. Kto nie popierał planów urządzenia nowej, prosowieckiej Polski, ten dochowywał wierności „Londynowi” lub Delegaturze. Pojęcia te były prawie tożsame: oznaczały opowiedzenie się za niepodległą Rzecząpospolitą.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]