Delaware

(26 października). W następnym roku podpisali je delegaci Delaware (5 maja 1779 r.). Jedynie Stan Maryland zwlekał z ratyfikowaniem Artykułów, domagając się uprzedniego uregulowania stanu prawnego obszarów odebranych Anglikom w czasie wojny (w 1778/1779 r.) przez oddziały rewolucyjne (pod dowództwem gen. Clarca). Obszary te były położone na zachód od pasma gór Alleghanów i siedem stanów rościło sobie do nich pretensje.2“0 Ze strony Maryland wysuwane było żądanie, aby obszary te przypadły Konfederacji jako ziemie wspólne, gdyż „ziemie uwolnione krwią i mieniem wszystkich powinny być wspólne według zasad słuszności i sprawiedliwości”. Ustępstwa poczynione przez wspomniane stany w duchu postulatów Marylandu, jak również obawa przed machinacjami ze strony przeciwników jedności Związku, które mogły doprowadzić do rozbicia Konfederacji, skłoniły ciało prawodawcze Stanu Maryland do udzielenia jego delegatowi upoważnienia do podpisania Artykułów, co nastąpiło 1 marca 1781 r., a więc przeszło trzy lata od chwili uchwalenia ich przez Kongres.

Po ratyfikacji Artykułów przez delegatów ostatniego z trzynastu stanów zebrał się 2 marca 1781 r. dotychczasowy Kongres – już jako Kongres Konfederacji i Wieczystej Unii (Confederation and perpetual Union) trzynastu państw (States), która przyjęła nazwę Zjednoczonych Stanów (Państw) Ameryki (The United States of America).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]