Dalsze postępowanie Jaruzelskiego

ogroźbie inteiwencji sowieckiej. Czy Jaruzelski bronił komunistycznej władzy, czy też delegalizując „Solidarność”, pozbawił Moskwę pretekstu do najazdu? Jednoznacznej odpowiedzi na te pytania nie będzie chyba nigdy, a Wojciech Jaruzelski pozostanie kontrowersyjną postacią polskiej historii, podobnie jak Stanisław August Poniatowski lub Aleksander Wielopolski.

Dalsze postępowanie Jaruzelskiego wskazuje na jego umiarkowanie i roztropność. Rygoiy stanu wojennego (zakaz podróżowania, publicznych zgromadzeń, cenzura dotycząca nawet prywatnej korespondencji, podsłuchy telefoniczne) były ogromnym upokorzeniem, jednak nie przerodziły się w terror, przypominający represje sprzed 1956 r. Internowani działacze „Solidarności” wyszli na wolność w ogromnej większości cali i zdrowi. Można powiedzieć, że solidarnościowa elita polityczna została przez reżim Jaruzelskiego przetrzymana w stanie „zamrożenia” do chwili upadku sowieckiej potęgi.

Ostatnie lata PRL. Jaruzelski usiłował poszerzyć społeczą bazę swoich rządów, ale bez powodzenia. Symbolem wolności i suwerenności Polski była dla społe-czeństwa zepchnięta do podziemia „Solidarność”.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]