Czechosłowacja, Chiny, Australia

chosłowacja, Chiny, Australia). Rozdartą wewnętrznie Francję reprezentował przy boku koalicji Komitet Wolnej Francji (przewodził mu gen. Charles de Gaulle).

Z początkiem 1942 r. wojna nabrała charakteru w pełni światowego. Ostatecznie uformowały się walczące koalicje. Ich zmagania miały trwać jeszcze trzy i pół roku.

Leave a Reply