Czechosłowacja, Chiny, Australia

chosłowacja, Chiny, Australia). Rozdartą wewnętrznie Francję reprezentował przy boku koalicji Komitet Wolnej Francji (przewodził mu gen. Charles de Gaulle).

Z początkiem 1942 r. wojna nabrała charakteru w pełni światowego. Ostatecznie uformowały się walczące koalicje. Ich zmagania miały trwać jeszcze trzy i pół roku.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]