Connecticut383

Podczas gdy część wychodźców z Massachusetts skierowała się ku południowemu wschodowi, to inna ich część skierowała się ku południowemu zachodowi, ku żyznym obszarom w dolinie rzeki Connecticut. Obszary te starali się już wcześniej skolonizować Holendrzy, mający osady w dolinie rzeki Hudson. W 1633 r. zbudowali oni na wspomnianym obszarze fort Hartford (dzisiejsza stolica Connecticut). Przybysze angielscy założyli na tym obszarze kilka osad wypierając stopniowo Holendrów.

Dnia 14 (24) stycznia 1639 r. zostało zwołane zgromadzenie mieszkańców nowo założonych osad (Windsoru, Hartfordu, Wethersfieldu), którzy uchwalili zjedno- czyć się z rzeczpospolitą (assotiate and conjoyne our selves to be one Publike State or Commonwelth), a ustrój jej oprzeć na uchwalonych przez zgromadzenie Prawach zasadniczych (Fundamental Orders).30 Zostały one opracowane przez duchownego Tomasza Hookera przy współudziale duchownego Jana Cottona. Obaj ci duchowni prześladowani w Anglii przez arcybiskupa Lauda wyemigrowali do Ameryki.

Leave a Reply