Bliski Wschód

idojrzewały do rezygnacji z komunistycznej doktryny. Jeszcze większe nieszczęście dotknęło sąsiadującą z Wietnamem Kambodżę. Komunistyczny reżim Czerwonych Khmerów doprowadził tam w latach 1975-1979 do zgładzenia jednej piątej własnego społeczeństwa w ciągu czterech lat rządów.

Bliski Wschód. Palestyna była od XV w. prowincją turecką. Po pierwszej wojnie światowej została powierzona opiece Wielkiej Brytanii (tzw. terytorium mandatowe Ligi Narodów). Jeszcze pod koniec XIX w. zaczęli przybywać do Palestyny Żydzi, którzy na ziemi starożytnego Izraela pragnęli odrodzić żydowskie państwo (ruch syjonistyczny). Imigracja ta nie podobała się osiadłym w Palestynie od VII w. Arabom. Odkąd Hitler zaczął prześladować Żydów, ich napływ do dawnej Ziemi Obiecanej wzrósł. Kolejna fala imigrantów napłynęła po 1945 r. (także z Polski). W tej sytuacji Anglicy podzielili Palestynę na część żydowską i arabską. W 1948 r. Żydzi w swej strefie proklamowali państwo Izrael, zajmując przy okazji część ziem przyznanych Arabom. Izrael od razu znalazł się w konflikcie z Arabami. Żydzi twierdzą, że Arabowie chcą zniszczyć Izrael i „wyrzucić Żydów do morza”, Arabowie zaś są przekonani, że Żydzi dążą do opanowania całej Palestyny i wyrzucenia Arabów palestyńskich za Jordan na pustynię. Szczególnie zaciekły spór toczy się o Jerozolimę, święte miasto trzech religii (judaizmu, chrześcijaństwa i islamu).

W 1967 r. wzajemna niechęć wyładowała się w tzw. wojnie sześciodniowej. W ciągu tygodnia Izraelczycy pokonali armie trzech arabskich sąsiadów: Egiptu, Syrii i Jordanii. Stany Zjednoczone poparły Izrael, a Związek Sowiecki – Arabów. W ten sposób konflikt izraelsko-arabski został wpisany w konfrontację mocarstw. Po upadku Związku Sowieckiego w 1991 r. nie dobiegł bynajmniej kresu. W krajach arabskich aktywizują się muzułmańscy fundamentaliści, którzy gotowi są prowadzić świętą wojnę przeciw Izraelowi i całej zachodniej kulturze.

Leave a Reply