Bitwa o Anglię

Bitwa o Anglię. Już w sierpniu 1940 r. niemieckie siły powietrzne (Luftwaffe) mszyły do wielkiej ofensywy lotniczej przeciw Wielkiej Brytanii. Póki flota bry-tyjska panowała na morzach, jedynie opanowanie nieba nad Anglią przez Niemców mogło skłonić opornych Anglików do uległości. Brytyjskie Królewskie Siły Powietrzne (RAF) z determinacją podjęły wyzwanie. Przez trzy miesiące niemieckie bombowce mszały na Anglię. Z trudem docierały nad miasta, fabryki, porty

ilotniska po drugiej stronie Kanału La Manche, gdyż na ich spotkanie startowały myśliwce brytyjskie (w ramach RAF operowały jednostki polskie ze słynnym dywizjonem 303).

RAF dysponował nie gorszymi samolotami niż Luftwaffe, posiadał nieznany jeszcze Niemcom system radarowego rozpoznania. Niemcy ponosili coraz większe straty i w końcu musieli uznać, że atakując z powietrza Anglii nie pokonają. Hitler poniósł pierwszą klęskę.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]