Bitwa nad Bzurą

•Bitwa nad Bzurą, zwana także bitwą pod Kutnem jedyne polskie poważne wystąpienie ofensywne. Niemieckie wojska tak szybko nacierały na Warszawę, że liczne jednostki polskie wycofujące się z Wielkopolski i Pomorza znalazły się na tyłach stojących już w pobliżu Warszawy oddziałów Wehrmachtu. Polacy uderzyli na nieprzyjaciela. Gdy Niemcy przegrupowali siły, atakujące oddziały polskie, same zagrożone okrążeniem poczęły przedzierać się do Warsawy.

•Obrona Warszawy (8-27 września). •Obrona posterunku na Helu (do 2 października). •Bitwa pod Kockiem (grupa operacyjna gen. Franciszka Kleeberga) zakoń-czona 5 października ostatni akord wojny obronnej Polski w 1939 r.

wybuch wojny światowej. Sztab polski opracował cały plan walki z Niemcami pod kątem wiązania jak największej części nieprzyjacieslkich sił do czasu wystą-pienia sojuszników zachodnich. Rząd Rzeczypospolitej i polskie społeczeństwo z niecierpliwością oczekiwały na wypełnienie przez Anglików i Francuzów ich sojuszniczych zobowiązań. Wreszcie 3 września Wielka Biytania i Francja wypo-wiedziały wojnę Trzeciej Rzeszy. Nie oznaczało to efektywnej pomocy dla walczącej Polski. Na Zachodzie zaczęła się tzw. dziwna wojna. Jednak nie należy lekceważyć faktu, że dwa mocarstwa (Anglia także z dominiami, wśród których trzeba wymienić choćby Kanadę) nie pozwoliły Hitlerowi na bezkarny podbój Polski, lecz swą decyzją o wypowiedzeniu wojny Niemcom przeobraziły regionalny konflikt w Europie Wschodniej w wojnę światową.

Leave a Reply