Bezwarunkowa kapitulacja Niemiec

-1.Bezwarunkowa kapitulacja Niemiec. Wykluczono zakończenie działań wojennych na zasadzie zawieszenia broni analogicznego do zawartego w 1918 r. 2.Drugi front w północnej Francji po desancie Anglików i Amerykanów z Wielkiej Brytanii przez Kanał La Manche.

-3.Spotkanie zwycięskich armii na terenie Niemiec Niemcy zostaną poddane wspólnej okupacji. Decyzja ta skazywała kraje Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polskę) na zajęcie przez Armię Czeiwoną.

-4.Powojenna wschodnia granica Polski na linii Curzona (Polska w granicach etnicznych bez kresów wschodnich). Konferencja w Jałcie. W lutym 1945 r., gdy alianci zachodni przekroczyli już Ren, a na wschodzie armia sowiecka docierała do Odry, Wielka Trójka spotkała się w Jałcie na Krymie, by ostatecznie rozstrzygnąć los Niemiec i rozważyć inne sporne problemy dotyczące powojennej organizacji świata. Podjęto m.in. następujące decyzje:

Leave a Reply