Atak Izby Gmin

Lukę w „Pokornej petycji i radzie“ dotyczącą sprawy nominacji urzędników w czasie przerwy między sesjami parlamentarnymi uzupełniono w ten sposób, że nominacja wyższych urzędników i wyższych sędziów w czasie przerwy między sesjami parlamentu wymagała od tej pory zgody (consent) Tajnej Rady, a następnie aprobaty parlamentu (be afterwards approved by Parliament).

Atak Izby Gmin (do której powróciła większość posłów wykluczonych przez Cromwella) na nową Izbę wyższą i spory, jaki’e wynikły między obiema Izbami na tle uprawnień ustawodawczych Drugiej Izby oraz dopuszczalności używania przez nią nazwy Izby Lordów, spowodowały, że Cromwell rozwiązał parlament (4 lutego 1658 r.).

Leave a Reply