Atak Izby Gmin

Lukę w „Pokornej petycji i radzie“ dotyczącą sprawy nominacji urzędników w czasie przerwy między sesjami parlamentarnymi uzupełniono w ten sposób, że nominacja wyższych urzędników i wyższych sędziów w czasie przerwy między sesjami parlamentu wymagała od tej pory zgody (consent) Tajnej Rady, a następnie aprobaty parlamentu (be afterwards approved by Parliament).

Atak Izby Gmin (do której powróciła większość posłów wykluczonych przez Cromwella) na nową Izbę wyższą i spory, jaki’e wynikły między obiema Izbami na tle uprawnień ustawodawczych Drugiej Izby oraz dopuszczalności używania przez nią nazwy Izby Lordów, spowodowały, że Cromwell rozwiązał parlament (4 lutego 1658 r.).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]