Agresja sowiecka

Agresja sowiecka. Niemieckie czołówld pancerne szybko zbliżały się do Warsza-wy. Rząd polski ewakuował się ze stolicy. W połowie września prezydent, premier z ministrami i wódz naczelny znaleźli się w pobliżu granicy polsko-rumuńskiej. 17 września armia sowiecka przekroczyła granice Rzeczypospolitej. Wódz naczelny Edward Rydz-Smigły wydał wojskom polskim rozkaz unikania starć z sowiecką Armią Czerwoną i przedzierania się ku granicom z Rumunią i Węgrami (wtedy Polska graniczyła z tymi państwami). Tego samego też dnia naczelne władze Rzeczypospolitej (z prezydentem Ignacym Mościckim) opuściły terytorium państwa

iprzez most na Czeremoszu w Zaleszczykach udały się do Rumunii. Uzasadnienie interwencji. Sowiecka propaganda twierdziła później, że dopiero na wieść

oopuszczeniu Polski przez prezydenta i rząd, co miałoby świadczyć o całkowitym rozkładzie polskiej państwowości, Stalin rozkazał swej armii zająć wschodnie terytoria Rzeczypospolitej, by „zaopiekować się” zamieszkałymi tam Ukraińcami i Białorusinami i uchronić ich przed faszystowską okupacją (Stalin później znaczną część „podopiecznych” zagłodził przy okazji tworzenia kołchozów lub deportował na Sybir). Polacy odpowiadali, że to dopiero agresja sowiecka uniemożliwiła obronę na południowo-wschodnich kresach i skłoniła

rząd do ewakuacji. W rzeczywistości Stalin realizował postanowienia traktatu z Niemcami iwidząc klęskę Polski, zajmował „należne” mu tereny. Do legend narodowych należą zaś plany ewentualnej obrony na kresach. W chwili sowieckiego wystąpienia Polacy walkę z Niemcami już praktycznie przegrali (np. Niemcy podchodzili już pod Lwów).

One Response to “Agresja sowiecka”

Leave a Reply