Abraham Lincoln

S Lincoln. Abraham Lincoln (1809-1865) był typowym Amerykaninem z Północy. Nie wywodził się z zamożnej rodziny. Zanim ukończył studia prawnicze, pracował nawet jako

(Gestapo) i do obozów koncentracyjnych. Mając tak przygotowany teren, Hitler przystąpił do realizacji dawnych postulatów. Ograniczył prawa Żydów. Zaczęto ich szykanować i upokarzać („kryształowa noc” w 1938 r.), zapoczątkowując proces prowadzący do masowej zagłady. Wprowadzono powszechny obowiązek służby wojskowej, rozpoczęto produkcję zbrojeniową. Celem tych działań była zwycięska wojna.

Wojna jednak zakończyła się klęską Niemiec. Trzecia Rzesza, która miała trwać tysiąc lat, upadła po dwunastu latach. Narodowa katastrofa pozbawiła Niemców dorobku siedmiuset lat ekspansji w Europie Środkowej i ostatecznie położyła kres ich aspiracjom do roli światowego mocarstwa. Hitler, popełniając w kwietniu 1945 r. samobójstwo, nie żałował swe-go narodu. Uważał, że jeżeli Niemcy nie okazali się zdolni zrealizować jego wizji, to niech giną razem z nim.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]