Abraham Lincoln

S Lincoln. Abraham Lincoln (1809-1865) był typowym Amerykaninem z Północy. Nie wywodził się z zamożnej rodziny. Zanim ukończył studia prawnicze, pracował nawet jako

(Gestapo) i do obozów koncentracyjnych. Mając tak przygotowany teren, Hitler przystąpił do realizacji dawnych postulatów. Ograniczył prawa Żydów. Zaczęto ich szykanować i upokarzać („kryształowa noc” w 1938 r.), zapoczątkowując proces prowadzący do masowej zagłady. Wprowadzono powszechny obowiązek służby wojskowej, rozpoczęto produkcję zbrojeniową. Celem tych działań była zwycięska wojna.

Wojna jednak zakończyła się klęską Niemiec. Trzecia Rzesza, która miała trwać tysiąc lat, upadła po dwunastu latach. Narodowa katastrofa pozbawiła Niemców dorobku siedmiuset lat ekspansji w Europie Środkowej i ostatecznie położyła kres ich aspiracjom do roli światowego mocarstwa. Hitler, popełniając w kwietniu 1945 r. samobójstwo, nie żałował swe-go narodu. Uważał, że jeżeli Niemcy nie okazali się zdolni zrealizować jego wizji, to niech giną razem z nim.

Leave a Reply