Abolicjonizm

Póki frzeba było walczyć z Anglią, przedsiębiorcy z Północy znajdowali wspólny język z plantatorami z Południa (Washington i Jefferson pochodzili z Wirginii). Jednak w ciągu XIX w. różnice między obu regionami pogłębiały się. Kryterium, które wyraźnie rozróżniało obie grupy stanów, było istnienie na ich terenie niewolnictwa. Stany północne niewolnictwa nie uznawały. Gdy osadnictwo amerykańskie posuwało się na zachód i tworzono nowe stany, zasadniczą sprawą było zalegalizowanie bądź zakaz niewolnictwa na ich terenie.

Abolicjonizm. W połowie XIX w. w stanach północnych rozwinął się ruch aboli- cjonistyczny (z angielskiego: abolish – obalić) zmierzający do zniesienia niewolnictwa. Ludzie dobrej woli dążyli do zlikwidowania haniebnego procederu, rzucającego głęboki cień na amerykańską demokrację. Jednak bankierzy i fabrykanci z Bostonu, Nowego Jorku i Chicago wspierali działalność abolicjonistyczną, kierowani także chęcią podważenia wpływów plantatorów z Południa. Nasiłała się konfrontacja dwóch modeli życia: przedsiębiorczej postawy ludzi z Północy z patriarchalnym poddaniem się woli zamożnych ziemian. Zaostrzył się również konflikt dwóch modeli ekonomicznych: przemysłu i handlu Północy z rolniczą gospodarką Południa.

Secesja i wojna. Stany południowe, niezadowolone z wyboru na prezydenta aboli- cjonisty Abrahama Lincolna, ogłosiły w 1861 r. secesję (z łacińskiego: wystąpienie) z USA, czyli z Unii Państw Ameryki. Powołały Konfederację Państw Ameryki. W ten sposób uformowały się Unia (czyli Stany Zjednoczone zachowujące swą prawną ciągłość) oraz Konfederacja.

Leave a Reply